Emoties eisen erkenning: ALTIJD!

Conflicten zijn min of meer altijd persoonlijk. Waardoor het vast komt te zitten en het een kwestie kan worden. Logisch ook. Onze emoties en gevoelens vormen de context, die steevast bepalend is voor de communicatie. Alles wat er gezegd wordt èn niet gezegd wordt. Wat ons lichaam wel uitstraalt, misschien wel geheel onbewust.

Als je dus een conflict wil aanpakken,

dan dien je naar de emoties toe te gaan. Daar vind je de ‘heilige graal’, vind je waar het op vast is gaan zitten. Bij de een, zowel als bij de ander(en). Die emoties dien je boven te krijgen, ze erkend te krijgen, waardoor het conflict kan transformeren, opgelost kan worden. Naar de emoties toe gaan, is gelijk lastig, en er is geen vast format voor hoe dat precies te doen. Mensen kun je moeilijk in hun emoties brengen, zeker naarmate die pijnlijker worden. Als mens beweeg je, heel natuurlijk, namelijk weg van wat pijn kan doen. Als Mediator kun je eigenlijk alleen iemand begeleiden naar diens emoties toe. En dat pad is niet lineair, is niet altijd recht toe, recht aan.

Hoe doe je dat dan precies?

In onze optiek kun je alleen van iemand vragen om open, echt en kwetsbaar te zijn als je dat zelf ook laat zien. Bij diverse organisaties, waar wij zijn geweest, wil men transparantie en een ‘open door policy’. Echter jullie, de werkvloer, moeten het doen…. Inmiddels hebben we honderden mediations gedaan en ook bij het gros van de deelnemers aan deze gesprekken: Het gaat, in onze optiek, alleen maar werken als jij als Mediator het goede voorbeeld geeft. Dan kan er iets transformeren . Als je zelf echt en eerlijk bent, durft te delen over jezelf en vooral niet alleen de successen. Dat inspireert, dat verbindt, dat geeft vrijheid aan de anderen. En, stom genoeg, ook aan jezelf!

Waar is het immers te vinden?

Zodoende geeft het Mediationgilde, daar waar, de maatschappij veelal ophoudt als iemand gaat huilen en een glaasje water aanbiedt, veel aandacht aan emoties. Eveneens hebben we veel focus op de Mediator, op hoe hij/zij verbinding maakt, veiligheid creëert,  leiderschap neemt op een authentieke manier en ook leiderschap kan geven aan de deelnemers van de mediation!

Goed luisteren, dat kunnen we allemaal wel. Maar wie heeft er door, naar wat je precies luistert? En nog meer dan dat, goed luisteren is nog niet hetzelfde als dat iemand zich ook gehoord voelt. Om iemands emoties erkend te krijgen, is dat in ieder geval zeer wenselijk.

Een deal is zo te maken.

Juridische aspecten regelen dat mensen zich er formeel en bovengronds ook aan houden, echter als de emoties niet erkend zijn, dan ettert de wond gewoon door. Transformatieve mediation of transformationeel leiderschap neemt zo de emoties mee. Zorgt ervoor dat ze verdampen, verdwijnen, transformeren, zo je wilt. En dat zorgt er weer voor dat een opgelost geschil, ook duurzaam opgelost is.

Wat krijg je ?

Met onze transformatieve methode krijg je tools aangereikt om een volgende keer je eigen conflict effectief aan te pakken. En jijzelf als Mediator in wording evenzo. Daarom zijn vele van onze deelnemers aan de trainingen mensen, die de kracht van Transformatie willen gebruiken.

  • Sommigen als Mediator,
  • Sommigen vervlechten het in hun werk,
  • In zichzelf als persoonlijke ontwikkeling of
  • Privé in hun relaties.

Van ons mag een ieder zijn eigen ingang kiezen. Pas bij het succesvol doorlopen van de basistraining, ontvang je een Certificaat van een MfN Geaccrediteerde Opleiding. Wat het een ieder verder oplevert, je leert een aantal Competenties en Vaardigheden, die je nodig hebt om als Mediator succesvol te werken. Waarmee je voorbereid bent om je, middels een theorie- en een praktijktoets, te laten registeren als MfN-geregistreerd Mediator. Zo je dat wilt. Kijk voor meer informatie daarover op www.mediationtoets.nl

Daarna werk je effectief met anderen ten bate van je eigen werk en/of in je eigen familie en vriendenkring. Met emoties, incluis die van jezelf. Je krijgt tools aangereikt, die héél goed werken en waarbij je als een mes door de boter gaat. Naar de kern toe.

Contact ons ajb

Dit als inleiding en hopelijk aanleiding voor je om contact met ons op te nemen. Pratend kun je desgewenst al je vragen stellen en krijg je tegelijkertijd nog meer het gevoel of er een klik is en of wij aan jouw verwachtingen kunnen voldoen. We kunnen bellen of elkaar zien, wat je maar prettig vindt.

In transformatieve mediations bouw je snel een soort verbinding met iemand op. Met deelnemers in de training evenzeer. Dat is ook wat we je willen leren. Contacten blijven doorlopen, ook met mensen van jaren geleden. En uiteraard zijn en blijven we gecommitteerd op onze klanten te ondersteunen, waar nodig. Privé en/of zakelijk. Daar zit voor ons weinig of geen verschil tussen. En dat woord blijven we gestand door de jaren heen en met wat er nog moge komen!

"May the force be with you"